08

mar

2017

Els plans de pensions es podran embargar

Planes de pensiones

La finestra de liquiditat oberta en els plans de pensions i plans de previsió assegurats (PPA) tindrà conseqüències no buscades inicialment.

Quan aquesta possibilitat sigui efectiva, l’estalvi col·locat en aquests productes es podrà embargar, alguna cosa que ara no és possible.

Aquesta és la resposta donada per la Direcció general d’Assegurances i Pensions, del Ministeri d’Economia, a una pregunta de Inverco sobre aquesta qüestió.

El supervisor considera que el patrimoni corresponent a aportacions realitzades amb almenys deu anys d’antiguitat «seran embargables sense necessitat de sol·licitud expressa de liquidació pel partícip, des de la data en què siguin disponibles».

D’aquesta forma, a partir de l’1 de gener de 2025 els creditors podran embargar el patrimoni dels plans de pensions que els seus partícips tinguin comptes pendents amb tercers, sense que aquests puguin fer gens per evitar-ho.

La finestra de liquiditat oberta en els plans de pensions està pendent del seu desenvolupament reglamentari, que s’ha vist frenat per l’absència de Govern, parèntesi que va acabar a la fi de 2016.

Per ampliar aquesta informació consulti ambAssessoria jurídica

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn