• Avinguda del Portal de l'Àngel, 42, Àtic A, 08002 Barcelona
 • 934 12 02 32

Assessoria Fiscal i Comptable

Assessoria i Gestoria Fiscal i Comptable Barcelona
Gestió de procediments tributaris

Millorem el coneixement del negoci i minimitzem l'impacte fiscal

Gràcies a les solucions informàtiques, facilitem la introducció de dades per a elaborar informes trimestrals d’evolució de l’empresa. Al seu torn, treballem en equip amb els nostres clients, oferint una quota competitiva, fixa i plana, per a avançar en assessorament fiscal i mesures preventives.

Assumim la nostra responsabilitat en la tramitació dels  impostos. Com a assessoria fiscal ens responsabilitzem de controlar les notificacions de l’administració per a evitar sancions o indefensió.

En el Departament de Comptabilitat ens ocupem de tots els tràmits:

 

 • Confecció de llibres comptables informatitzats
 • Legalització de llibres oficials
 • Legalització i dipòsit de comptes anuals
 

Acompanyem a les nostres empreses en les següents tasques:

 

 • Revisió i processament de la comptabilitat
 • Posada al dia de la comptabilitat
 • Suport a la modernització de la gestió interna
 • Implantació del control del pressupost 
 • Implantació de la comptabilitat analítica
 • Confecció d’estudis de viabilitat
 • Confecció de previsions de tresoreria
 • Elaboració d’informes econòmics
 

Planifiquem, confeccionem, revisem i presentem les obligacions fiscals dels nostres clients:

 

 • Impost sobre el valor afegit (IVA)
 • Imposat sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
 • Imposat de societats
 • Declaració d’operacions intracomunitàries
 • Declaracions INTRASTAT
 • Declaracions censals
 • Impost sobre successions i donacions
 • Imposat sobre transmissions patrimonials oneroses
 • Impostos especials
 • Estudis de costos laborals de l’empresa
 

Assistim en representació dels nostres clients davant el requeriment dels òrgans següents:

 

 • Agència Tributària – Hisenda
 • Inspecció tributària
 • Administració autonòmica
 • Administració local
 • Declaracions INTRASTAT

Si necessites pressupost per a Assessoria Fiscal per a tu o la teva empresa, contacta’ns.

 

Vídeos relacionados

Equipo de asesores Gremicat

joan-carles-martinez-gremicat

Joan Carles Martínez

Responsable de l'àrea de dret tributari i comptable

SANDRA 2

Sandra Arranz

Assessora en dret tributari i comptable

MERCHE CAMPOS

Merche Campo

Assesora en dret tributari i comptable

pedro diaz

Pedro Díaz

Assessor en dret tributari i mercantil

angel lopez

Ángel López

Assessor en dret tributari i comptable

gremi-35

Berta Sanglas

Assessora en dret tributari i comptable

image002

Maria Coronel

Assessora en dret tributari i comptable

Preguntas frecuentes Asesoría Fiscal y contable

 

¿Qué información debe incluirse en una factura?

Incluir la palabra “Factura” en el documento es obligatorio, que el número y fecha sean correlativas, la factura debe contener la identificación completa del emisor y del receptor, la descripción de los artículos, la base imponible sobre la que girarán los impuestos o las retenciones, el tipo de IVA aplicado, la cuota resultante de IVA y el total con la suma a pagar por el cliente.

¿Con qué frecuencia debe presentarse la documentación contable a la empresa de contabilidad?

La información contable debe facilitarse de forma periódica, debido a la falta de métodos alternativos. El nivel de periodicidad depende de la cantidad de documentación generada por la empresa y de la necesidad de la información contable para mantener el control de la empresa. La periodicidad puede ser mensual, bimensual, semestral o anual.


La gestoría fiscal, asesorará dependiendo del tipo de empresa, la periodicidad requerida. Los plazos se fijan entre los primeros doce días de abril, julio y octubre, y los primeros 24 primeros días de enero, cuando se debe presentar la declaración de la renta. Esta fecha puede modificarse para adaptarse a las necesidades particulares de cada empresa.

¿Cuál es la mejor manera de organizar la documentación para llevar un cierto control en la actividad?
Los registros contables para la correcta gestión de la empresa deben dividirse en las siguientes categorías: facturas emitidas, recibidas, extractos bancarios y estados de tesorería.

Deben establecerse procedimientos administrativos para controlar los pagos, los cobros y las previsiones de tesorería.