• Avinguda del Portal de l'Àngel, 42, Àtic A, 08002 Barcelona
 • 934 12 02 32

Assessoria Fiscal i Comptable

Assessoria i Gestoria Fiscal i Comptable Barcelona
Gestió de procediments tributaris

Millorem el coneixement del negoci i minimitzem l'impacte fiscal

Gràcies a les solucions informàtiques, facilitem la introducció de dades per a elaborar informes trimestrals d’evolució de l’empresa. Al seu torn, treballem en equip amb els nostres clients, oferint una quota competitiva, fixa i plana, per a avançar en assessorament fiscal i mesures preventives.

Assumim la nostra responsabilitat en la tramitació dels  impostos. Com a assessoria fiscal ens responsabilitzem de controlar les notificacions de l’administració per a evitar sancions o indefensió.

En el Departament de Comptabilitat ens ocupem de tots els tràmits:

 

 • Confecció de llibres comptables informatitzats
 • Legalització de llibres oficials
 • Legalització i dipòsit de comptes anuals
 

Acompanyem a les nostres empreses en les següents tasques:

 

 • Revisió i processament de la comptabilitat
 • Posada al dia de la comptabilitat
 • Suport a la modernització de la gestió interna
 • Implantació del control del pressupost 
 • Implantació de la comptabilitat analítica
 • Confecció d’estudis de viabilitat
 • Confecció de previsions de tresoreria
 • Elaboració d’informes econòmics
 

Planifiquem, confeccionem, revisem i presentem les obligacions fiscals dels nostres clients:

 

 • Impost sobre el valor afegit (IVA)
 • Imposat sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
 • Imposat de societats
 • Declaració d’operacions intracomunitàries
 • Declaracions INTRASTAT
 • Declaracions censals
 • Impost sobre successions i donacions
 • Imposat sobre transmissions patrimonials oneroses
 • Impostos especials
 • Estudis de costos laborals de l’empresa
 

Assistim en representació dels nostres clients davant el requeriment dels òrgans següents:

 

 • Agència Tributària – Hisenda
 • Inspecció tributària
 • Administració autonòmica
 • Administració local
 • Declaracions INTRASTAT

Si necessites pressupost per a Assessoria Fiscal per a tu o la teva empresa, contacta’ns.

 

Vídeos relacionados

Equipo de asesores Gremicat

joan-carles-martinez-gremicat

Joan Carles Martínez

Responsable del área de derecho tributario y contable

SANDRA 2

Sandra Arranz

Asesora en derecho tributario y contable

MERCHE CAMPOS

Merche Campo

Asesora en derecho tributario y contable

pedro diaz

Pedro Díaz

Asesor en derecho tributario y mercantil

angel lopez

Ángel López

Asesor en derecho tributario y contable

marta-maiques-gremicat

Marta Maiques

Asesora en derecho tributario y contable

rafael-rubio-gremicat

Rafael Rubio

Asesor en derecho tributario y contable

Preguntas frecuentes Asesoría Fiscal y contable

 

Incluir la palabra “Factura” en el documento es obligatorio, que el número y fecha sean correlativas, la factura debe contener la identificación completa del emisor y del receptor, la descripción de los artículos, la base imponible sobre la que girarán los impuestos o las retenciones, el tipo de IVA aplicado, la cuota resultante de IVA y el total con la suma a pagar por el cliente.

La información contable debe facilitarse de forma periódica, debido a la falta de métodos alternativos. El nivel de periodicidad depende de la cantidad de documentación generada por la empresa y de la necesidad de la información contable para mantener el control de la empresa. La periodicidad puede ser mensual, bimensual, semestral o anual.


La gestoría fiscal, asesorará dependiendo del tipo de empresa, la periodicidad requerida. Los plazos se fijan entre los primeros doce días de abril, julio y octubre, y los primeros 24 primeros días de enero, cuando se debe presentar la declaración de la renta. Esta fecha puede modificarse para adaptarse a las necesidades particulares de cada empresa.

Los registros contables para la correcta gestión de la empresa deben dividirse en las siguientes categorías: facturas emitidas, recibidas, extractos bancarios y estados de tesorería.

Deben establecerse procedimientos administrativos para controlar los pagos, los cobros y las previsiones de tesorería.