Assessoria
Mercantil i Civil

Constituïu la vostra empresa de manera adequada, optimitzeu la relació amb els vostres socis i, si arribés el moment de tancar, feu-ho com cal.

  • Ens avancem als conflictes proporcionant les eines per evitar-los.
  • Optimitzem el model d’empresa en funció de les necessitats del client.
  • Mantenim la comunicació amb el client perquè sempre estigui informat degudament.
  • Pressupostem prèviament els costos de qualsevol actuació.
  • Comptem amb una gran experiència en l’àmbit associatiu, gremial i col·legial.
  • Et mantenim informat: Sentencia en materia de vacances

Demaneu

Presupost

Gestoria mercantil

• Presentació dels comptes anuals al Registre Mercantil
• Elaboració de les actes de la Junta General de Socis
• Confecció dels certificats d’administradors societaris
• Tramitació dels llibres per al Registre Mercantil
• Gestió del Llibre de Registre de Socis
• Inscripció d’escriptures notarials al Registre Mercantil

Assessorament mercantil

• Constitució de societats
• Ampliacions de capital
• Fusions i absorcions
• Compravenda de participacions i accions
• Responsabilitat d’administradors
• Liquidacions i dissolucions
• Modificacions de l’òrgan d’administració
• Acords socials
• Insolvències: concursos de creditors

Assessorament civil

Contractes civils (compravenda, serveis, obres)
• Constitució de comunitats de béns
• Arrendaments
• Constitució de societats civils privades
• Fundacions
• Associacions
Herències
• Consumidors i usuaris

Assistència jurídica i advocats

• Concursos de creditors
• Reclamacions de quantitats econòmiques per impagament de factures
• Responsabilitat d’administradors
• Responsabilitat civil
• Execucions de títols judicials i no judicials
• Desnonaments

Vicent Ribas

Advocat en l’àrea de dret laboral

Graduat en dret per la Universitat Autònoma de Madrid. Membre de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) i Màster en dret laboral i recursos humans pel ICAB., i Màster en Assessorament i Consultoria Jurídic-Laboral per la Universitat Carles III de Madrid.

Alejandra Lorente

Advocada en l’àrea de dret civil, laboral i mercantil.

Graduada en dret per la Universitat de Barcelona. Membre de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) i Màster en dret laboral i recursos humans pel ICAB.

Christian Vilalta

Responsable de l’àrea de dret laboral i mercantil civil

És advocat especialitzat en dret del treball i auditor laboral. Així mateix, està especialitzat en dret mercantil i concursal com a administrador concursal.

Ha exercit des de l’any 1995 com a advocat i assessor jurídic de diverses associacions empresarials d’àmbit nacional, com l’Associació Nacional del Gas (SEDIGAS), i de col·legis professionals, com el Col·legi de Dissenyadors d’Interiors i Decoradors de Catalunya (CODIC).

És llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona i especialitzat en auditoria laboral i administració concursal per la Universitat de Vic. També és membre del Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Abogado Laboral en Barcelona Xavier Puigvert

Advocat associat a l’àrea de dret laboral i de la seguretat social

Exerceix com a advocat especialitzat en dret del treball i de la seguretat social des del l’any 1995. Està especialitzat en aspectes laborals de les reestructuracions d’empresa i en expedients de regulació de treball.

Ha sigut advocat i responsable juridicolaboral del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, i membre de la Comissió Negociadora i Paritària del Conveni Col·lectiu de la Construcció de la Província de Barcelona.

Ha exercit de secretari de la Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’Edificis de Catalunya (RIME) i ha estat membre del Tribunal Arbitral Laboral de Catalunya.

És llicenciat en dret per la Universitat Abad Oliva i postgraduat en dret del treball i en dret de la seguretat social per l’Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra.

Eva Puig

Advocada en l’àrea de dret processal

Exerceix d’assessora especialitzada en dret processal i està vinculada a la nostra empresa des de l’any 2009.

És llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona (1995).

Estefania Soto

Advocada en l’àrea de dret mercantil

Exerceix d’assessora especialitzada en dret mercantil i està vinculada a la nostra empresa des de l’any 2012.

És llicenciada en dret per la Universitat de Barcelona (2010).

home_icono_03

Demaneu
PRESSUPOST