12

gen.

2022

L’empresa pot imposar la corbata en l’uniforme

L'empresa pot imposar la corbata en l'uniforme

L’Audiència Nacional, en sentència del 22/10/21, considera vàlida la decisió empresarial d’obligar els vigilants de seguretat a utilitzar la corbata a l’estiu.

És una decisió que correspon adoptar a l’empresari i no pot limitar-se si no vulnera la dignitat del treballador.

 

Per acord entre un dels sindicats i l’empresa de seguretat que presta serveis per a un centre comercial, s’estableix l’obligació dels vigilants de seguretat –homes i dones- de portar corbata com a part de la seva uniformitat durant el període estival de cada any. Atenent raons climatològiques, l’acord excepcional als que prestin serveis en determinades dependències, fora de l’horari d’obertura del centre comercial o de vigilància nocturna en general.

 

Un dels sindicats amb representació en el comitè d’empresa interposa demanda de conflicte col·lectiu per considerar que aquesta decisió empresarial no s’ajusta a la legalitat. En particular, sol·licita que es declari el dret dels vigilants a no portar corbata en el seu uniforme d’estiu

 

Per a resoldre la qüestió la AN recorda que la regulació sobre la uniformitat dels vigilants de seguretat (OM INT/318/2011 art.22) estableix, en relació amb la composició de l’uniforme dels vigilants de seguretat que aquest determinarà per cada empresa de seguretat, en funció de la seva conveniència o necessitats, de les condicions de treball, de l’estació de l’any i d’altres possibles circumstàncies d’ordre funcional, laboral o personal. 

 

En aplicació d’aquesta norma, la AN considera que l’és lícita la decisió empresarial adoptada, perquè es tracta d’una mesura l’adopció de la qual correspon a l’empresari i que només pot veure’s limitat en la seva decisió quan l’uniforme no respecti la dignitat del treballador. En el supòsit jutjat això no succeeix, màximament si tenim en consideració que la vigilància dels centres comercials està dotada d’aire condicionat; i que en la vigilància d’altres dependències on l’activitat no es presta de cara al client, l’acord aconseguit entre l’empresari i un dels sindicats, s’eximeix de l’ús d’aquesta peça.

 

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral.