29

nov

2011

Modificacions del model 347

header_logo_gremicat

Hisenda té previst modificar el model de declaració anual d’operacions amb terceres persones, model 347 (declaració de les operacions que anualment superin l’import de 3.005,06 euros).

Els canvis que s’introdueixen són dos:

– S’avança la data de presentació, actualment el model 347, es presenta amb data límit el dia 31 de març, a partir del 2012, aquest model s’haurà de presentar durant el mes de febrer, amb data límit final de mes.

– El segon canvi, i més important, consisteix en la declaració per trimestres de les operacions amb cada client o proveïdor. Si anteriorment es declara una xifra de negoci que comprenia tot l’any, ara aquesta xifra es desglossarà en trimestres.
Aquests canvis tindran efecte per a la propera declaració que es presentarà el febrer del 2012, per la qual cosa caldrà revisar bé les imputacions en cada trimestre de les factures emeses i rebudes.

Amb aquestes modificacions, Hisenda pretén realitzar encreuaments d’informació entre els diferents models 347 presentats per cada societat, per evitar el canvi en les dates de factures modificant les quotes a ingressar trimestralment.

Mas información contactando con Asesoría Gremicat Gremicat a facebookGremicat a twitter
El presente escrito constituye una mera Nota Informativa, no pudiendo ser tenida en cuenta como base para un consejo jurídico. En consecuencia, cualquier actuación a realizar de acuerdo con la información facilitada deberá someterse al preceptivo análisis por parte de un profesional especialista en la materia, declinando GREMICAT S.L. cualquier responsabilidad por un uso inadecuado de la presente comunicación.

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+