13

jul.

2016

Videovigilància: nous criteris per al control laboral

videovigilancia laboral

Fins ara, si una empresa volia instal·lar una càmera en les seves instal·lacions per controlar l’activitat laboral dels seus treballadors, podia fer-ho si avisava als afectats amb caràcter previ sobre aquesta instal·lació. Als efectes, se’ls havia d’indicar de forma precisa, clara i inequívoca que l’objectiu de la videovigilància era controlar la seva activitat laboral.

Doncs bé, a partir d’ara les empreses ho tindran més fàcil per instal·lar una càmera de videovigilància. Segons una recent sentència:

• Encara que no és necessari obtenir el consentiment dels treballadors per poder gravar-los, sí que se’ls ha de preavisar que seran gravats.

• A aquests efectes, és suficient amb que l’empresa col·loqui un distintiu en un lloc visible de les seves instal·lacions avisant sobre la instal·lació de les càmeres.

La normativa sobre protecció de dades obliga a les empreses a col·locar en un lloc visible de les zones vídeo vigilades un distintiu informatiu sobre la instal·lació de les càmeres [Instrucció 1/2006 AEPD]. Per tant, si es compleix amb aquesta obligació ja es compleix amb l’obligació d’informar als treballadors que seran gravats, no essent necessari indicar que aquesta mesura està dirigida a controlar la seva activitat.

Per ampliar aquesta informació consulta amb Assessoria laboral