03

febr.

2023

Modificar la Base de Cotització de l’Autònom?

Modificar la Base de Cotització de l'Autònom?

A partir de l’1 de gener de 2023, s’ha establert un nou sistema de cotització per als treballadors autònoms. Si l’autònom no comunica la modificació de la base de cotització, es mantindrà la del 2022.

 

Tant la base de cotització triada/modificada nova o com si contínua amb la base de cotització que tenia al desembre de 2022, tindran caràcter provisional fins al moment de la regularització que es realitzarà en l’exercici següent.

 

Com ja s’ha anat informant, a partir de l’1 de gener de 2023, s’ha establert un nou sistema de cotització per als treballadors autònoms basat en els rendiments anuals obtinguts en l’exercici de totes les seves activitats econòmiques, empresarials o professionals.

L’autònom pot continuar amb la mateixa base de cotització que tenia fins a desembre de 2022 o modificar la seva base de cotització en funció de la previsió de la mitjana mensual dels seus rendiments nets anuals conforme a una taula general de bases, fixada cada any per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 

És important destacar que, tant la base de cotització triada/modificada nova o com si contínua amb la base de cotització que tenia al desembre de 2022, tindran caràcter provisional fins al moment de la regularització que es realitzarà en l’exercici següent, prenent els rendiments anuals obtinguts i comunicats per l’Administració tributària corresponent.

L’autònom pot canviar la base de cotització fins a sis vegades a l’any triant una altra dins dels límits mínim i màxim aplicables.

El primer període per a sol·licitar el canvi de base és: entre l’1 de gener i l’últim dia de febrer, i el canvi tindrà efectes l’1 de març.

Exemple: La seguretat social fixarà la base de cotització de l’any definitiva del 2023 a partir de juliol de 2024 (una vegada presentada la renda de l’any 2023), i en aquest moment comprovarà si la base de cotització triada/modificades nova o la que venia pagant és la correcta, i si no fos la correcta, realitzarà una regularització.

Si vol conèixer en quin tram de base de cotització estarà, en previsió dels seus ingressos nets anuals del 2023, poden realitzar el càlcul en el següent link de la seguretat social:

https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/tramites/simuladorRETAPublico

Si l’autònom no comunica la modificació de la base de cotització, es mantindrà la base de cotització del 2022.

Sol·licitud de modificació de la base de cotització 

Si vol que Gremicat procedeixi a realitzar la modificació de la base de cotització, ha de posar-se en contacte amb el seu assessor/a laboral, per a adequar-la als ingressos nets estimats per l’autònom en el 2023.

Per a realitzar la tramitació necessitarem el certificat digital de l’autònom.

Estudi càlcul de la base de cotització més el tràmit de presentació de la modificació de la base de cotització en la seguretat social té uns honoraris de 75,00€ + IVA.

El tràmit per a l’emissió del Certificat Digital de l’autònom (vàlid 4 anys) té uns honoraris de 85,00€ + IVA.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral