21

març

2017

Enquesta satisfacció de clients

Encuesta Gremicat

Els nostres clients satisfets amb els serveis que prestem, això és el que es desprèn dels resultats de l’enquesta que hem realitzat durant el mes de setembre de 2016.

Aquesta enquesta tenia l’objectiu de conèixer la vostra opinió per potenciar els nostres punts forts i millorar en els punts febles que es detectessin.

Resultats de l’enquesta:

La dada més rellevant per a nosaltres és la confiança que els clients dipositen en els nostres professionals, ja que els diferents serveis que prestem (fiscal, comptable, laboral i jurídic) obtenen notes superiors a 9.

També es valora molt positivament l’atenció prestada per tot el personal de Gremicat a les diferents àrees. I encara que els resultats segueixen sent bons, sí que detectem un punt per millorar els aspectes com el temps d’espera a ser atès i la informació que prestem a través de la nostra web i la nostra newsletter.

La valoració global de Gremicat és molt satisfactòria, ja que la puntuació mitjana és de 8,7 (amb unes puntuacions que en cap cas han baixat de 7).

Finalment estem molt contents amb la fidelització dels nostres clients, que es valora amb la pregunta de si recomanarien els nostres serveis. La resposta té una nota mitjana de 9,18. Pel que podem dir, que la nostra clientela és fidel a Gremicat.

Aquests resultats ens animen a continuar treballant intensament, generant valor i prestant un servei de qualitat adaptat a les necessitats dels nostres clients, però també parant atenció a aquells aspectes que encara podem millorar.

IMG_6201
IMG_6202

ELEMENTS POSITIUS

-L’atenció que tot el personal de Gremicat presta als clients.

-La confiança que dipositen els nostres clients en els professionals que treballem en Gremicat en tots els departaments per igual.

-La valoració global de Gremicat molt satisfactòria (8,7 de mitjana).

-Nivell de fidelització alt. Recomanarien els nostres serveis (9,18 mitjana). En realitat ja està succeint a causa que una part important de les altes provenen de referències dels nostres clients.

ELEMENTS A MILLORAR

-El temps d’espera per ser atès el client en les oficines de Gremicat i l’atenció rebuda en aquest període.

-Informació en la facturació. Dubtes en càrrecs fora dels aplicats en la tarifa mensual.

-Informació que prestem a través de la nostra web i newsletter. 

 

GRÀCIES PER LA VOSTRA CONFIANÇA I FIDELITAT!