27

jul.

2016

Crida tardana de fixes discontinus

trabajadores fijos discontinuos

Si una empresa necessita cobrir una necessitat que es repeteix amb caràcter intermitent per temporades però de forma permanent en el temps, ha de signar un contracte de fix discontinu amb els seus empleats [ET, art. 16].

Així, quan cada temporada s’inicia l’activitat, l’empresa ha de cridar als treballadors fixos discontinus. Per tant:

• Si un fix discontinu no acudeix a la trucada sense que hi hagi causes que ho justifiquin, l’empresa pot extingir el seu contracte per dimissió.

• I si no es produeix aquesta crida per part de l’empresa, el treballador pot reclamar per acomiadament en un termini de 20 dies des que conegui la falta de crida.

Doncs bé, si un treballador no és anomenat i interposa la demanda per acomiadament, no és vàlid que l’empresa intenti esmenar la falta de crida notificant-li la seva reincorporació amb posterioritat a la demanda.

• Una vegada extingit el contracte per acomiadament, l’empresari no pot fer marxa enrere i deixar-ho sense efecte.

• La falta de crida és un acomiadament que produeix plens efectes. Per tant, si després es produeix una crida, aquest ja serà tardà, i la seva desatenció pel treballador serà vàlida, no podent ser qualificada com una dimissió tàcita.

Per ampliar aquesta informació consulta amb Assessoria laboral