25

gen.

2023

Comunicació dels comunicats de baixa a l’empresa

Comunicació dels comunicats de baixa a l'empresa

No establint-se legalment la manera en què el treballador ha de complir l’obligació de comunicar a l’empresa els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta, pot triar la manera a través del qual realitzar-lo.

 

L’Audiència Nacional resol la demanda presentada per diversos sindicats sol·licitant la nul·litat del Manual remès per una empresa de contact center a la plantilla indicant com a únic mitjà de comunicació de les baixes mèdiques una aplicació informàtica.

 

 

No establint-se legalment la manera en què el treballador ha de complir l’obligació de comunicar a l’empresa els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta, pot triar la manera a través del qual realitzar-lo. Per això, és nul el sistema imposat per l’empresa obligant els treballadors a utilitzar una aplicació informàtica i a participar en la Comunicació dels comunicats de baixa.

L’Audiència Nacional (AN 16-11-22, EDJ 740885) resol la demanda presentada per diversos sindicats sol·licitant la nul·litat del Manual remès per una empresa de contact center a la plantilla indicant com a únic mitjà de comunicació de les baixes mèdiques una aplicació informàtica. El manual especifica que el treballador ha d’accedir a l’aplicació, codificar el cas dins d’un elenc de possibilitats, adjuntar el comunicat mèdic en format PDF i emplenar una sèrie de camps referits al remitent i dades contingudes en el comunicat mèdic com ara tipus de baixa, entitat emissora, durada de la baixa, data d’inici de la baixa, data d’expedició del comunicat, data d’alta mèdica indicant el motiu.

L’AN assenyala que l’ET estableix l’obligació del treballador de lliurar a l’empresari el comunicat de baixa mèdica, així com dels successius parts de confirmació i alta, sense indicar el mitjà a través del que ha de realitzar-se. En estar imposada tal obligació al treballador és aquest qui ha de determinar com emplenar-la, màximament quan res s’estableix sobre aquest tema en el conveni col·lectiu. Atesos els diversos sistemes de comunicació i remissió d’informació actualment existents entra dins del raonable que el treballador pugui optar, a més de per el lliurament presencial dels comunicats en l’empresa, per la seva remissió per correu ordinari, o per l’ús de sistemes electrònics de comunicació com ara fotografiar el document i remetre’l via WhatsApp o escanejar-lo i remetre’l per correu electrònic.

El Manual de Comunicació de Baixes Mèdiques que imposa l’empresari en el cas analitzat no suposa un simple mecanisme de remissió dels comunicats mèdics, sinó que imposa la participació obligada del treballador en la gestió administrativa informatitzada del comunicat mèdic que remet. Amb això el mandat empresarial s’excedeix de la simple obligació de lliurar aquest part a l’empresari, obligant-lo a col·laborar en el seu tractament informàtic sense suport legal que ho justifiqui, màximament quan la determinació del mitjà pel qual el treballador doni compliment al lliurament a l’empresari del comunicat mèdic li correspon a ell com obligat.

En atenció a aquestes circumstàncies, l’AN estima la demanda declarant la nul·litat del Manual de Comunicació de Baixes Mèdiques.

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral