08

nov

2011

Els empleats de la llar hauran de cotizar des de la primera hora treballada

header_logo_gremicat

El govern i els sindicats CCOO i UGT han arribat a un principi d’acord per integrar des l’1 de gener de 2012 a els empleats de la llar en el règim general de la Seguretat Social.

Aquest pacte suposa que aquest col · lectiu pugui cotitzar des de la primera hora cotitzada i no com fins ara, que havia de realitzar mínim d’hores per estar obligats a pagar quotes a la Seguretat Social.
El canvi normatiu entrarà en vigor l’1 de gener de 2012 i es dóna un termini de 6 mesos naturals perquè les empleades i els titulars de llars familiars puguin adaptar-se a la nova situació. Segons l’acordat, les persones que treballin com a empleats de la llar, en ser donats d’alta a la Seguretat Social, han de tenir, en primer lloc, un contracte en el qual com a mínim s’estipuli el nombre d’hores de treball setmanals, el salari mensual o per hora, el salari en espècie, si hi ha pacte d’hores de presència o de pernoctació i la seva retribució i el número de compte bancari del titular de la llar familiar on domiciliar la cotització.
Una altra de les novetats és que en cas de baixa de l’activitat laboral, a partir del novè dia de la incapacitat temporal anirà a càrrec de la Seguretat Social i els empresaris pagaran des del quart dia fins al novè. Actualment la Seguretat Social paga la incapacitat temporal de les empleades de la llar a partir del dia 25.
El nou règim dels empleats de la llar estableix una escala tarifada de 15 trams de cotització en funció dels salaris percebuts, amb quotes que van des dels 19,84 euros al mes per 20 hores de treball al màxim de 164,40 euros al mes per la jornada completa. Aquesta distribució té l’avantatge de cotitzar en funció de les hores efectivament treballades, des de la primera hora, mentre que fins ara només cotitzaven aquelles persones que treballen per a un sol ocupador durant almenys 80 hores mensuals i les que ho fessin per més d’un durant 72 hores al mes entre tots ells.
A partir de 2019 es completarà l’equiparació de la cotització de les dones de fer feines amb la base mínima del règim general i es cotitzarà per salaris reals.

Mas información contactando con Asesoría Gremicat Gremicat a facebookGremicat a twitter
El presente escrito constituye una mera Nota Informativa, no pudiendo ser tenida en cuenta como base para un consejo jurídico. En consecuencia, cualquier actuación a realizar de acuerdo con la información facilitada deberá someterse al preceptivo análisis por parte de un profesional especialista en la materia, declinando GREMICAT S.L. cualquier responsabilidad por un uso inadecuado de la presente comunicación.

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+