18

dic

2013

El TC avala que les empreses controlin el mail corporatiu dels seus treballadors

header_logo_gremicat

La sentència del Tribunal Constitucional de 7 d’octubre de 2013 ha donat la raó a una empresa que va acomiadar a una treballador després d’intervenir-li el correu electrònic corporatiu i descobrir que estava passant informació sensible a la competència.

El tribunal ha confirmat la procedència de l’acomiadament del treballador, avalant la capacitat de les empreses de controlar les comunicacions corporatives dels treballadors atès que el conveni col·lectiu d’aplicació en la companyia demandada fixava una utilització estrictament professional dels mitjans informàtics de l’empresa (correu electrònic, internet, intranet, etc.), per la qual cosa no calia entendre que el treballador tingués una expectativa raonable de confidencialitat en l’ús de les comunicacions quan va utilitzar el correu electrònic, quedant l’empresa plenament facultada per exercir el seu poder d’inspecció i fiscalització sobre dites mitjanes informàtics sense que això impliqués una vulneració del meritat dret fonamental al secret de les comunicacions.

D’altre banda, el Tribunal també descarta que es vulnerés el dret a la intimitat del treballador demandant, ja que el Tribunal Constitucional considera crucial que el conveni col·lectiu d’aplicació partís de la consideració de l’ús exclusivament professional dels mitjans informàtics de l’empresari, la qual cosa impedia al treballador comptar amb una expectativa raonable de privadesa, quedant per tant l’empresari facultat per exercir labors de vigilància sobre els correus electrònics.

Queda clar, doncs, que el Tribunal legitima que les empreses puguin vigilar el correu dels seus empleats prenent com a norma el conveni col·lectiu d’aplicació.

Para ampliar esta informació consulti con Assessoria Laboral

Mas información contactando con Asesoría Gremicat Gremicat a facebook Gremicat a twitter

El presente escrito constituye una mera Nota Informativa, no pudiendo ser tenida en cuenta como base para un consejo jurídico. En consecuencia, cualquier actuación a realizar de acuerdo con la información facilitada deberá someterse al preceptivo análisis por parte de un profesional especialista en la materia, declinando GREMICAT S.L. cualquier responsabilidad por un uso inadecuado de la presente comunicación.

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+