13

dic

2011

Asseguri’s la jubilació amb la millor fiscalitat

header_logo_gremicat

Els Plans de Pensions i els Plans de Previsió Assegurats són una opció ideal per assegurar uns ingressos en el futur, alhora que redueixen els impostos que s’han de pagar en la declaració de la renda.

Quan es pensa en els ingressos de què disposarem quan acabem la nostra vida laboral, el primer que ens ve al cap és el que cobrarem de la nostra pensió de jubilació. Actualment, la pensió pública no permet mantenir el mateix nivell d’ingressos anteriors a la jubilació, fins i tot complint tots els requisits.

Avantatges Fiscals

Actualment, els plans de pensions i els plans de previsió assegurats són els únics instruments financers que permeten deduccions fiscals directes, i d’aquesta manera contribueixen a reduir el pagament a Hisenda.

Les aportacions que es fan a aquests plans es dedueixen directament de la base imposable de l’IRPF.

Es pot aportar un màxim de 10.000 euros cada any (12.500 euros per a persones amb 50 anys o més).

Es podrà deduir de la base imposable fins a un màxim del 30% dels seus rendiments nets del treball i activitats econòmiques (50% per a persones amb 50 anys o més).

Conclusions

L’única via per mantenir el nivell de vida quan una persona es retira, a mes d’aprofitar les deduccions fiscals, és complementant la pensió de la Seguretat Social amb el seu estalvi privat mitjançant plans de pensions.

Mas información contactando con Asesoría Gremicat Gremicat a facebook Gremicat a twitter

El presente escrito constituye una mera Nota Informativa, no pudiendo ser tenida en cuenta como base para un consejo jurídico. En consecuencia, cualquier actuación a realizar de acuerdo con la información facilitada deberá someterse al preceptivo análisis por parte de un profesional especialista en la materia, declinando GREMICAT S.L. cualquier responsabilidad por un uso inadecuado de la presente comunicación.

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+