20

nov

2019

Protocol familiar a les empreses

Protocol familiar

El Protocol familiar és una eina fonamental de l’empresa familiar per a regular les relacions de la família amb l’empresa

Aquest protocol pretén garantir la continuïtat empresarial del negoci familiar.

 

Espanya és un país d’empreses familiars. Segons dades de l’Institut de l’Empresa Familiar, a Espanya hi ha 1,1 milions d’empreses familiars, que representen el 89% del total d’empreses del país.

A les empreses familiars podem trobar un major compromís, arrelament per la missió i valors de l’entitat, així com, preferència per l’autofinançament i cert rebuig a la distribució de dividends, a fi de reinvertir els beneficis obtinguts. A la data actual, l’empresa familiar és el model societari dominant en el teixit empresarial.

De manera oposada, estem davant un model societari ple de possibles conflictes entre els membres de la família, que ostenten la condició de soci i que pot accentuar-se en el canvi generacional o després de la successió per mortis causa.

Els factors generadors de tensions poden resumir-se en: falta de formació dels membres, fixació de la política retributiva i organitzativa, manca d’una planificació a llarg termini i consens en la presa de decisions. Així doncs, els membres han de vetllar per la separació de les qüestions familiars i empresarials, amb l’objectiu del sosteniment a llarg termini de la societat i el seu eficient funcionament.

Què és el protocol familiar?

El Protocol familiar és una eina fonamental de l’empresa familiar per a regular les relacions de la família amb l’empresa, a fi de garantir la continuïtat empresarial del negoci familiar amb el pas del temps i de les generacions.

El protocol familiar és un acord marc, de naturalesa jurídica. Permet a les empreses familiars regular aspectes com el relleu generacional i les normes que regiran la relació família-empresa-propietat en el futur.

Com fer un protocol familiar?

El contingut i la forma són qüestions que decidiran els socis familiars, es recomana que es plantegi un procés ordenat de debat entre ells, acompanyats de professionals en aquest àmbit.

En un Protocol familiar es tracten temes com els següents:

- L’accés al treball i sortida de familiars
– La successió i lideratge en l’empresa
– Les normes de retribució
– Les normes de jubilació
– La professionalització
– Els òrgans de govern
– Els mètodes de valoració de les participacions/accionis i la transmissió de la propietat, entre altres

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria jurídica

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+