12

set

2018

Pla d’Actuació per las anys 2018-2020 de la Inspecció de Treball

plan estrategico inspeccion de trabajo

Segons es recull en l’esborrany del Pla Director de la Inspecció de Treball 2018-2020, el pla estratègic de treball per a aquests anys va a incidir en visites a les empreses en hores nocturnes, festius, control de falsos autònoms, control frau contractació temporal.

Visites d’inspecció en horari especial: Hores nocturnes, cap de setmana i festius

La Inspecció de Treball i Seguretat Social realitzarà visites d’inspecció en horari especial (hores nocturnes, cap de setmana i festius) per evitar que proliferi el treball no declarat, segons es recull en l’esborrany del Pla Director 2018-2020. Per dur a terme aquestes visites, els funcionaris de la Inspecció de Treball comptaran amb la col·laboració activa de les forces i cossos de seguretat de l’Estat, segons l’esborrany del Pla.

Control de “falsos autònoms”

Respecte als ‘falsos autònoms’, el Govern vol que els inspectors incideixin en el seu control, tant des del punt de vista de la planificació d’actuacions com pel que fa al nombre de visites d’inspecció. A més, desenvoluparà campanyes d’inspecció focalitzades als sectors més afectats per aquest fenomen.

Control del frau en la contractació temporal i abús contractes a temps parcial

El Govern pretén engegar en el mes d’agost, en el marc del Pla Director contra l’Explotació Laboral 2018-2020, un pla de lluita contra el frau en la contractació temporal i un altre contra els abusos en la contractació a temps parcial.

Reforços d’Inspectors a Balears i Canàries

També, continuaran els reforços temporals de la inspecció tant a Balears com a Canàries per incrementar les actuacions d’inspecció durant la temporada alta de turisme amb l’objectiu d’assegurar que la mà d’obra emprada s’ajusti a les condicions establertes per la norma vigent.

El disseny i execució d’aquests dos plans té “molt en compte” plans similars que han tingut bons resultats, com el realitzat pel Govern de les Illes Balears.

No obstant això, aquestes no seran les dues úniques iniciatives que l’Executiu de Pedro Sánchez durà a terme per erradicar l’ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social, ja que dins d’aquest Pla Director s’inclouen mesures tant immediates com a mitjà termini.

L’objectiu del Govern, segons l’esborrany del Pla, és estar més present als centres de treball i utilitzar les mesures sancionadores i correctives legalment previstes per dissuadir aquests comportaments en les empreses.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+