Advocats experts en traspàs de locals de negoci a Barcelona

Assessorem a totes les persones que vulguin realitzar un traspàs de local de negoci per iniciar un projecte empresarial

Abogados expertos en traspaso de locales

Som experts en assessorament en traspàs de locals de negoci.

T’ho posem fàcil.

Sol·licita ara una entrevista gratuïta >

A GREMICAT estem especialitzats en assessorament en traspàs de locals de negoci.

Comptem amb un equip d’advocats especialistes en arrendaments urbans, assessors fiscals, laborals i tècnics col·laboradors (Arquitectes i enginyers) amb molts anys d’experiència en el sector sobretot de l’hostaleria (Restaurants, cafeteries, bars).

Estudiem i analitzem el seu cas.

Des de GREMICAT els proporcionem:

-Assessoria jurídica:

Assessorament i redacció de contractes de traspàs

-Assessorament de projectes i llicències per a obertura de nova activitat i revisió d’una llicència d’activitat que es vol traspassar:

Col·laborem amb tècnics (Arquitectes i enginyers) que assessoren sobre les obres que s’haguessin d’emprendre per obtenir la llicència.

-Gestoria per portar el seu negoci:

Portem l’assessorament i la gestió fiscal i laboral del seu negoci.

Cessió de contractes d’arrendament

El traspàs d’un negoci és una modalitat especial d’iniciar una activitat empresarial com a autònom o pime consistent en la cessió del contracte d’arrendament d’un local a canvi d’un preu. Un tret que distingeix a un emprenedor amb veritable vocació és la seva capacitat per analitzar ràpidament quin tipus de negoci podria funcionar en un local amb el cartell de “Es Traspassa”.

Els traspassos de negocis en locals en els quals s’exerceixi una activitat empresarial o professional vénen regulats per l’article 32 de la Llei d’Arrendaments Urbans (Llei 29/94 de 24 novembre de 2004), que permet cedir el contracte d’arrendament, sense necessitat de comptar amb el consentiment del propietari, que això sí, té el dret a elevar la renda un 20%, establint-se un termini d’un mes perquè el nou inquilí notifiqui formalment (burofax) al propietari l’acord de traspàs.

Per tant, bastaria l’acord entre les parts, encara que cal anar amb compte perquè en ocasions els contractes d’arrendament inclouen una clàusula que prohibeix la cessió o traspàs, i altres vegades els propietaris reclamen un percentatge, quelcom al que no tenen dret. Sempre és convenient revisar el contracte amb un advocat.

Què hem de tenir en compte en relació amb un traspàs de negoci:

-Si el negoci ja està funcionant el millor serà fer un Traspàs de la Llicència d’Obertura, així s’evita haver de tramitar una nova llicència amb els costos i el temps que això implica. A més del traspàs de llicència es pot formalitzar en simultani un contracte escrit sobre el traspàs de negoci i si, a més, hi ha una venda del ben immoble, caldria realitzar una escriptura pública davant notari i inscriure-ho en el Registre de la Propietat.

-Anar a l’Ajuntament per realitzar el traspàs de la llicència d’obertura del local de manera que es comuniqui el nou titular de la mateixa, ja que és necessari renovar-la, no n’hi ha prou amb la de l’anterior inquilí.

-Caldrà tramitar una Llicència d’Obres si es van a realitzar reformes i nous condicionaments.

-S’haurà de formalitzar la Subrogació dels Treballadors si els hi hagués.

-Si hi ha contracte de lloguer se li haurà de comunicar la cessió al propietari del local. 

-Canviar la titularitat dels subministraments si es tracta d’una societat diferent a l’anterior.

Si necessita assessorament sobre qualsevol aspecte relacionat amb un traspàs de local de negoci no dubti a posar-se en contacte amb el nostre despatx, la primera visita és gratuïta.

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+