• Avinguda del Portal de l'Àngel, 42, Àtic A, 08002 Barcelona
  • 934 12 02 32

Política de Privacitat

Política de Privacitat

 

1. Responsable

 

El Responsable del tractament de les dades recaptades per mitjà d’aquest Lloc web és::

  • GREMICAT, S.L. (en adelante, “GREMICAT”).
  • Barcelona – 08002, Av. Portal de l’Àngel, núm. 42, ático A.
  • gremicat@gremicat.es.
  • 934 120 232.
  •  

2. Finalitat

 

Les dades personals de l’usuari d’aquest Lloc web es tractaran per a les següents finalitats:

 

  • Posibilitar el mantenimiento, desarrollo y gestión a través del área de cliente habilitado a través del Sitio Web. Los datos tratados con esta finalidad se conservarán mientras se mantenga la relación negocial y, una vez finalizada ésta, durante los plazos de conservación y de prescripción de responsabilidades legalmente previstos. La base jurídica del tratamiento es la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte, en caso de que se trate de un autónomo o particular, y el interés legítimo en caso de que se trate de la persona de contacto de una empresa cliente.
  • Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades per l’Usuari. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins a haver donat resposta a la sol·licitud d’informació i/o consulta i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’Usuari.
  • Mantenir informat a l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de GREMICAT. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l’Usuari retiri el seu consentiment donat per a la recepció d’aquestes comunicacions i, després d’això, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. La base jurídica del tractament és el consentiment de l’Usuari. Si vostè consent el tractament de les seves dades amb aquesta finalitat, si us plau, marqui la casella habilitada a aquest efecte. Existeixen a la disposició de l’Usuari els sistemes d’exclusió publicitària relacionats en el lloc web www.aepd.es
  •  

3. Destinataris

 

Les dades podran comunicar-se als següents destinataris tercers: Administracions Públiques per al compliment d’obligacions legals. També podran comunicar-se a les següents categories d’encarregats: Proveïdors de comunicacions electròniques, ofimàtica, hosting, housing, manteniment informàtic, gestoria, comptabilitat, auditoria, assessoria i representació legal. Aquests encarregats poden estar situats fora de l’Espai Econòmic Europeu, amb els quals s’adaptessin les garanties adequades per a la seguretat en la transferència internacional de dades.

 

4. Drets

 

L’Usuari pot exercir davant GREMICAT els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició.

D’igual manera, en els tractaments de les dades de l’Usuari la legitimació del qual es basi en el consentiment donat per l’Usuari, aquest té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l’exercici de tals drets l’usuari pot enviar la seva sol·licitud a Barcelona – 08002, Av. Portal de l’Àngel, núm. 42, àtic A, o a l’adreça de correu electrònic gremicat@gremicat.es.

En todo caso, el Usuario tiene derecho a presentar una reclamación ante la correspondiente autoridad de control si lo estima oportuno.