Abogado Laboral en Barcelona

Xavier Puigvert

Advocat associat a l’àrea de dret laboral i de la seguretat social

Exerceix com a advocat especialitzat en dret del treball i de la seguretat social des del l’any 1995. Està especialitzat en aspectes laborals de les reestructuracions d’empresa i en expedients de regulació de treball.

Ha sigut advocat i responsable juridicolaboral del Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, i membre de la Comissió Negociadora i Paritària del Conveni Col·lectiu de la Construcció de la Província de Barcelona.

Ha exercit de secretari de la Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’Edificis de Catalunya (RIME) i ha estat membre del Tribunal Arbitral Laboral de Catalunya.

És llicenciat en dret per la Universitat Abad Oliva i postgraduat en dret del treball i en dret de la seguretat social per l’Institut d’Educació Contínua de la Universitat Pompeu Fabra.