Pilar Baena Gremicat

Pilar Baena

Assessora en dret laboral i seguretat social

És tècnica especialitzada en dret del treball i de la seguretat social, i està vinculada a la nostra assessoria des de l’any 2017.

Diplomada com a Graduat Social per la Universitat de Barcelona.