Laura Campos

Assessora en dret laboral i seguretat social

És tècnica especialitzada en dret del treball i de la seguretat social, i està vinculada a la nostra assessoria des de l’any 2021.

Graduada en relacions laborals per la Universitat Pompeu Fabra. Màster en assessoria jurídic-laboral per la Universitat a distància de Madrid i Màster en dret laboral i de la seguretat social per la Universitat Pompeu Fabra.