Jaume Creus Gremicat

Jaume Creus

Departament d’administració i gestió interna

Compta amb una àmplia experiència portant la gestió administrativa de societats i està vinculat a la nostra assessoria des de l’any 2016.