Esteve Tomàs, Socio director de Gremicat

Esteve Tomàs

Responsable de la gestió interna, administrativa, organitzativa i comercial

Està especialitzat en la gestió i direcció de despatxos professionals. Va desenvolupar la seva carrera professional com a secretari adjunt del Gremi de Serrallers de Catalunya, entitat patronal del sector del metall, amb més de vuit-centes empreses afiliades i membre de la Unió Patronal Metal·lúrgica de Catalunya.

D’altra banda, ha sigut responsable de corredoria i agència d’assegurances en l’àrea financera i comercial.

És titulat com a corredor i agent d’assegurances i col·legiat pel Col·legi de Mediadors d’Assegurances de Barcelona. Ha rebut formació especialitzada en la gestió i direcció de despatxos professionals.