21

abr

2011

Conveni col·lectiu de la Industria de la Construcció i Obres Públiques de la província de Barcelona 2011

header_logo_gremicat

Calendari de festes per a l’any 2011

Les festes oficials son:

1 de gener (Any Nou)

6 de gener (Reis)

22 d’abril (Divendres Sant)

25 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)

13 de juny (Pasqua Granada)

24 de juny (Sant Joan)

15 d’agost (L’Assumpció)

12 d’octubre (Dia de la Hispanitat)

1 de novembre (Tots Sants)

6 de desembre (La Constitució)

8 de desembre (la Immaculada)

26 de desembre (Sant Esteve)

Jornades especials, ponts: 7 de gener, 21 d’abril, 31 d’octubre, 9 i 30 de desembre.

La jornada anual per a l’any 2011 es de 1.738 hores, que equival a 217 dies de treball mes 2 hores.

Aquest Calendari es orientatiu i ha estat confeccionat fixant com dates de vacances de l’1 fins al 30 d’agost, ambdós inclosos.

La Festa patronal es realitzarà el 6 de juny i els tres dies festius de Nadal seran el 27, 28 i 29 de desembre.

Manca assignar les dues festes locals a proposta dels municipis respectius, quedant un excés de 0,25 dies, conseqüència d’això es treballarà 1 hora més els dies 1 i 2 de juny.

En el supòsit que les festes locals coincideixin amb dissabte, diumenge o qualsevol dels festius de conveni, es traslladarà al primer dia laborable següent. Tanmateix si qualsevol de les festes locals coincideix amb els dies 1 i/o 2 de juny, l’hora d’excés es traslladarà al primer dia laborable següent.

Horari de treball per a l’any 2011

L’horari de treball fixat en els centres de treball d’obra per a l’any 2011 serà de dilluns a divendres, de 08.00 a 13.00 i de 14.00 a 17.00 hores excepte en aquelles empreses que haguessin pactat un altre amb anterioritat a la data d’efectes, o que pactin un altre de diferent. Tanmateix s’exclou d’aquest horari en els treballadors que realitzin la seva jornada a torns i els que la realitzin en jornada nocturna.

L’horari de treball nocturn i no subterrani serà de 22.00 h a 6.00 h.

L’horari de treball a 3 torns, i no subterrani, sempre i quan no contravingui les ordenances municipals i la legislació vigent, serà:

De 06.00 h a 14.00 h

De 14.00 h a 22.00 h

De 22.00 h a 06.00 h

L’horari de les oficines fixes, a manca de pacte a les empreses, serà de 8 h diàries i 40 h setmanals, amb un horari general de l’empresa a determinar sota els següents paràmetres:

Inici matí de 08.00 h a 09.30 h

Mas información contactando con Asesoría Gremicat

Gremicat a facebookGremicat a twitter Gremicat a linkedin Gremicat a xing

El presente escrito constituye una mera Nota Informativa, no pudiendo ser tenida en cuenta como base para un consejo jurídico. En consecuencia, cualquier actuación a realizar de acuerdo con la información facilitada deberá someterse al preceptivo análisis por parte de un profesional especialista en la materia, declinando GREMICAT S.L. cualquier responsabilidad por un uso inadecuado de la presente comunicación.

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+