29

mar

2017

Vacances estant de baixa mèdica

Vacaciones con baja medica

No és estrany que puguin coincidir en el temps el període de vacances d’un treballador amb una baixa d’incapacitat i sorgeix el dubte de si els empleats perden els dies de vacances per estar en aquesta situació de malaltia.

La resposta és clara, no es perden les vacances si coincideixen amb una baixa d’incapacitat temporal (o maternitat), és més, la jurisprudència espanyola, seguint la Jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, va concloure que els treballadors en situació d’incapacitat temporal tenen dret a anar-se de vacances en un moment posterior a l’establert, tant si la incapacitat es va iniciar abans de la data prevista per als seus dies de descans, com si es va produir durant aquests dies de vacances. Per a això, el treballador haurà de posar-se en contacte amb l’empresa i presentar-li en termini els parts de baixa i confirmació si els hi hagués.

El legislador permet posposar el gaudi de les vacances en una data alternativa en finalitzar el període d’incapacitat sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del final de l’any en què s’hagin originat.

En els casos en els quals la baixa del treballador impedeix la seva reincorporació per al gaudi del període vacacional (per exemple amb una fi de contracte), els tribunals han optat perquè l’empresa aboni una compensació en metàl·lic com a pagament de vacances generades i no gaudides.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

 

 

 

 

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+