29

mai

2019

Termini per a sol·licitar la devolució d’un rebut domiciliat

devolucio-rebut-domiciliat

El termini màxim de devolució és de vuit setmanes, comptades a partir de la data de deute dels fons en el teu compte.

Tota persona té el dret de retornar qualsevol rebut, estigui domiciliat o no.

El termini màxim de devolució és de vuit setmanes, comptades a partir de la data de deute dels fons en el teu compte. En deu dies hàbils des que rep la sol·licitud de devolució, l’entitat haurà de retornar l’import del rebut o bé justificar la seva denegació de devolució, indicant en aquest cas els procediments de reclamació.

No sol passar habitualment, però en determinades ocasions se’ns carreguen imports de serveis en el nostre compte bancari que no es corresponen amb el que paguem mes a mes o ens passen factures de serveis que ja no utilitzem.
En casos com aquests, s’ha de saber que es pot demanar a la seva entitat bancària la devolució d’aquest rebut.
Tota persona té el dret de retornar qualsevol rebut, estigui domiciliat o no, excepte els de pagaments de préstecs o comissions, tret que l’entitat bancària hagi comès un error.
El Reial decret llei 19/2018, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera, estableix que té dret a devolució en els casos en què els rebuts estiguessin prèviament autoritzats, si en donar l’autorització no especifiquessis l’import exacte i si aquest import supera raonablement el que podies esperar tenint en compte les teves anteriors pautes de despesa, les condicions del teu contracte i altres circumstàncies pertinents.

Termini:

En aquests casos, el termini màxim de devolució és de vuit setmanes, comptades a partir de la data de deute dels fons en el seu compte. En deu dies hàbils des que rep la sol·licitud de devolució, l’entitat haurà de retornar l’import del rebut o bé justificar la seva denegació de devolució, indicant en aquest cas els procediments de reclamació, judicials i extrajudicials, a la disposició de l’usuari, per al cas que l’ordenant no estigui conforme amb les raons ofertes.
En el cas dels rebuts que no estiguessin prèviament autoritzats, haurà de comunicar a la seva entitat l’operació no autoritzada sense tardança injustificada i sempre en un termini màxim de tretze mesos des de la data del deute o abonament.
Si no és un consumidor, pot pactar amb la seva entitat un termini inferior

Per a ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria jurídica

 

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+