24

oct

2018

Jornada de treball per a la Jubilació Parcial

jubilacion parcial 2018

S’admet la possibilitat de concentrar la jornada del jubilat parcial en un sol any, de manera que la totalitat de la jornada pendent fins a la jubilació total s’acumuli en un únic període ininterromput.

Jornada de Jubilació Parcial

La consulta de l’INSS nº 92/2017 de 10 d’octubre, admet la possibilitat de concentrar la jornada del jubilat parcial en un sol any, de manera que la totalitat de la jornada pendent fins a la jubilació total s’acumuli en un únic període ininterromput (normalment, immediatament posterior a l’inici de la jubilació parcial). Fins a la citada data, l’INSS venia admetent la concentració en períodes anuals (doncs està expressament prevista en l’art. 65.3 del Reglament General sobre Cotització), però no ho permetia en períodes plurianuals.

Arran d’aquesta doctrina, l’acumulació en un període plurianual es considera una pràctica correcta, per la qual cosa l’INSS l’acceptarà sempre que s’acreditin els requisits d’alta i cotització legalment previstos i, en particular, l’ingrés de les cotitzacions durant tot el període que intervé entre la jubilació parcial i la jubilació total.

L’INSS aplica aquest nou criteri a partir de la data de la consulta, tant als procediments administratius pendents de resolució com en les reclamacions prèvies formulades contra les resolucions de l’INSS dictades amb base en el seu anterior criteri. Per tant, serà fonamental al·legar aquesta consulta en la defensa de les empreses que es trobin immerses en procediments administratius i/o judicials per aquesta causa.

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral

Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+