30

ago

2017

Conveni Col·lectiu del Comerç Tèxtil de la província de Barcelona

Convenio del Comercio Textil

En data 8 de novembre de 2016 es va publicar en el BOP de Barcelona el nou Conveni Col·lectiu del Comerç Tèxtil de la província de Barcelona per als anys 2016-2018 i s’inclouen també les taules salarials.

Destaquem, com a novetats del nou conveni, les següents:

-El conveni és per a tres anys (2016- 2018)

-L’increment salarial per a l’any 2016 seria del 1% (que se sumaria a la revisió signada recentment del 0,8% sobre la taula salarial del 2015). Per a l’any 2017 seria de l’1,3% i pel 2018 de l’1,4%.

-Es millora el redactat del conveni que regula la garantia ad personam, els incentius, la comissió paritària, calendari laboral, els permisos no retribuïts, les excedències, seguretat i salut en el treball, etc.

-Es milloren els descomptes en compres i el gaudi de les llicències retribuïdes en cas d’hospitalització de familiars.

-Es pacta la no pèrdua de vigència del conveni. Una vegada denunciat es manté de manera íntegra fins a l’entrada en vigor d’un nou acord, en contra del que es contempla amb la nova reforma laboral.

-La distribució irregular es podrà realitzar solament si s’acorda amb la Representació Legal dels Treballadors. 

Poden obtenir còpia del nou conveni col·lectiu i de les taules salarials 2017 de forma gratuïta en el següent PDF:

pdf> Convenio Colectivo del Comercio Textil de la provincia de Barcelona

Per ampliar aquesta informació consulti amb Assessoria laboral
Si te ha parecido interesante compártelo en redes sociales, gracias!
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+